logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Gospodarsko pravo se je razvilo kot pravo trgovcev, ki so zaradi specifike svoje dejavnosti začeli prestopati okvire klasičnega civilnega prava. Skozi dolgo obdobje razvoja je gospodarsko pravo postalo eno najbolj razvejanih pravnih panog. Vsi se strinjamo, da je gospodarsko pravo danes dejansko gibalo pravnega razvoja, ki se vseskozi spreminja in prilagaja potrebam gospodarskega prometa. Za vsakega resnega pravnika je gospodarsko pravo največji izziv, saj ponuja veliko specifičnega pravnega in ekonomskega znanja.

Prav navedeno področje je ponos naše odvetniške pisarne, saj smo uspeli slediti razvoju statusno-pravne zakonodaje, se prilagajati in vedno znova našim strankam ponujati prave rešitve odprtih vprašanj.

Zaradi vsebinske pestrosti gospodarsko pravnega področja, naj le na kratko predstavimo naše temeljne vrline:

 • ustanavljanje vseh statusnih oblik gospodarskih družb;
 • spremembe statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi;
 • statusno-pravne operacije v zvezi s spreminjanjem osnovnega kapitala družbe;
 • statusno-pravna preoblikovanja (formalna in materialna preoblikovanja);
 • svetovanje pri prenehanju družb,…
 • podjetniško svetovanje tujim in domačim gospodarskim družbam;
 • sestavljanje in pregled vseh vrst gospodarskih pogodb (pogodb s področja pravic intelektualne lastnine, gradbeništva, zunanje in notranje trgovine,…;
 • finančni inženiring,
 • zaščita manjšinskih delničarjev,
 • zastopanje na skupščinah delniških družb,
 • zastopanje gospodarskih subjektov pred sodišči,…