logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

V zadnjem času delovno pravo postaja vse bolj kompleksna in zaključena pravna disciplina, ki terja tako poznavanje avtonomne slovenske kot tudi evropske zakonodaje, poznavanje mednarodnih dokumentov, sodne prakse,… Poleg individualnega delovnega prava, v ospredje prihaja vse bolj normirano kolektivno delovno pravo.

Na navedenem področju svojim strankam, tako delavcem kot delodajalcem v zasebnem in javnem sektorju, nudimo naslednje storitve:

  • pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi,
  • sestava vseh vrst splošnih aktov delodajalca in pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju,
  • pomoč delavcu oziroma delodajalcu v vseh postopkih odpovedi delovnega razmerja,
  • zaščita pravic delavcev med trajanjem delovnega razmerja,
  • vodenje postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev,
  • zastopanje v delovnih sporih pred sodiščem,…