logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Na splošno lahko trdimo, da je cilj podjetniške aktivnosti v kratkoročni in dolgoročni plačilni sposobnosti, v obstoju, rasti in dolgoročnemu razvoju. V kolikor podjetje (organizirano v obliki gospodarske družbe, zavoda ali v katerikoli drugi statusni obliki) zaradi razmer na trgu, volje družbenikov, lastnikov oziroma ustanoviteljev, teh podjetniških ciljev ne more ali pa noče več dosegati, stopijo v ospredje pravila insolvenčnega prava, ki so praviloma usmerjena v prenehanje podjetja ali pa zgolj v reorganizacijo poslovanja podjetja.

Novost na področju insolvenčnega prava je zagotovo postopek osebnega stečaja, ki na poseben način ureja reorganizacijo premoženjskega stanja fizične osebe.

Na področju insolvenčnega prava se naša pisarna mirno lahko pohvali z izkušnjami, vztrajnostjo in rešitvami.  

Na področju insolvenčnega prava vam naša odvetniška pisarna nudi naslednje storitve:

  • odpravljanje vzrokov slabega finančnega stanja z finančnim svetovanjem,
  • zastopanje dolžnikov in upnikov v postopkih prisilne poravnave, vključno s pomočjo pri sestavi načrta finančnega prestrukturiranja,
  • zastopanje v postopkih stečaja pravne osebe;
  • pravno svetovanje in zastopanje upnikov in dolžnikov v postopkih osebnega stečaja,
  • pravno svetovanje in zastopanje v likvidacijskih postopkih ,
  • svetovanje pri izbrisih pravnih oseb iz sodnega registra (v rednem in skrajšanem postopku), ipd.