logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Pisarna

Odvetniška pisarna
Carmen Dobnik in odvetniki
Likozarjeva ulica 6
1000 Ljubljana

Matična št.: 1296159000
Davčna št.: SI15614140

Transakcijski račun:
SI56 3300 0000 5157 675
(pri Addiko Bank d.d.)
SI56 0222 2025 6540 319
(fiduciarni račun pri NLB d.d.)
Carmen Dobnik

Carmen Dobnik, odvetnica

 

Znanje je samo po sebi moč.

Ipsa scientia potestas est.

Knowledge itself is power.


Carmen Dobnik, univ. dipl. pravnica Pravne fakultete v Ljubljani je odvetnica in ustanoviteljica odvetniške pisarne » Carmen Dobnik in odvetniki « s sedežem v Ljubljani, Likozarjeva 6. Po končanem študiju si je delovne izkušnje pridobivala v družbi INTERTRADE Mednarodno podjetje d.d. Ljubljana in leta 1985 kot samostojni pravni svetovalec pridobila tudi zunanjetrgovinsko registracijo. Po enoletni praksi na Okrožnem in Višjem sodišču v Ljubljani je opravila pravosodni izpit ter leta 1990 odprla odvetniško pisarno v Ljubljani. Svoje znanje in praktične izkušnje na področju gospodarskega prava je v letih 1991-1995 poglabljala v sodelovanju s Skladom za razvoj Republike Slovenije in Agencijo za privatizacijo Republike Slovenije ter v letih od 1996 dalje v sodelovanju z Družbenim pravobranilcem RS v sodnih postopkih po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. V organizaciji nemške Zvezne odvetniške zbornice in Nemške fundacije za mednarodno pravno sodelovanje se je v letu 1998 nekaj mesecev izpopolnjevala iz nemškega in evropskega prava v Bonnu ter v okviru tega izobraževanja opravljala tudi odvetniško prakso v odvetniški pisarni dr. Schaefer-Pott, specialisti za gospodarsko in davčno pravo v Duesseldorfu.

Odvetnica je članica Odvetniške zbornice Slovenije, članica Društva pravnikov v gospodarstvu in Sekcije korporacijskih pravnikov Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, članica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter zunanja sodelavka » Inštituta za primerjalno pravo mednarodne trgovine in korporacijsko pravo« pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter Katedre za pravo pri Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Odvetnica se ukvarja predvsem z gospodarskim pogodbenim, statusnim in davčnim pravom, nepremičninskim pravom ter podjetniškim svetovanjem in svetovanjem v insolvenčnih postopkih. Med drugim je bila v letih od 1992 do 1996 tudi stečajna upraviteljica. Pogosto nastopa v vlogi strokovnega svetovalca nadzornim svetom družb, prokurista, kot predsednica skupščin delniških družb ter kot izvajalka skrbnega pravnega pregleda – due dilligence.

Odvetnica se pojavlja tudi kot predavateljica na raznih strokovnih seminarjih. Med drugim je predavala na več seminarjih v organizaciji družbe NEBRA d.o.o. na temo odškodninske odgovornosti v javnih zavodih, odškodninske odgovornosti države za delo javnih uslužbencev, na simpoziju pogodbenega prava v Portorožu s predavanjem na temo »Sale and lease back pogodbe«, na seminarju v organizaciji Ekonomske fakultete v Ljubljani in CISEF na temo »Praktični pristop k pisanju in razlagi gospodarskih pogodb«, na simpoziju Društva pravnikov v gospodarstvu v Portorožu na temo » Nadzor nad združitvami kot oblika varstva konkurence », predavala o koncesijah v zdravstvu in raznih drugih strokovnih temah iz svojega področja delovanja. Odvetnica je stalna sodelavka založbe Verlag Dashofer založba d.o.o., Ljubljana kot avtorica člankov na temo pogodb v gradbeništvu in nepremičninskega prava, ki vse od leta 2006 dalje izhajajo v strokovnem priročniku za pripravo, vodenje in organizacijo gradnje z naslovom priročnika » Od projekta do objekta ».

Z znanjem in predanostjo poklicu, ki ga opravlja, je odvetnica tekom dolgoletne odvetniške prakse ustvarila močno pravno pisarno, ki se ponaša s strokovnostjo in dobro usposobljenostjo na področju gospodarskega, davčnega, insolvenčnega, delovnega, nepremičninskega, splošno civilnega, javnega in tudi kazenskega prava; torej praktično na vseh pravnih področjih. S svojim občutkom za izbiro sodelavcev je zgradila team, ki je skupaj z njo usposobljen za izvedbo najkvalitetnejših in najbolj zahtevnih pravnih postopkov v najkrajšem možnem času.