logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Je eno najpomembnejših področij stvarnega prava. Nakup oziroma prodaja nepremičnine in ureditev s tem povezanih drugih pravnih razmerij, je za večino posameznikov vseživljenjski projekt. Žal so posamezniki pri poslovanju na trgu nepremičnim zaščitenim bistveno manj kot pri nakupih gospodinjskih aparatov in tehničnega blaga. Nepremičninske afere so narekovale sprejem oziroma spremembo zakonodaje, ki je za laike nepregledna in nerazumljiva, s tem pa pri posameznikih zbuja nelagodje. Opravljanje pridobitne dejavnosti nepremičninskega posredovanja na nepremičninskem trgu iz pomoči potrebnih posameznikov ustvarja tarče, iz katerih se črpajo visoke posredniške provizije, pri čemer pa jim ta dejavnost žal ne ponuja tudi zadostne pravne varnosti. 

Pri opravljanju storitev s tega področja nas vodi načelo, da je za stranke bistveno bolj učinkovito preprečevati potencialne spore, kot šele v sporu odpravljati posledice njihovih napak, zmot in zavajanj pri sklepanju nepremičninskih poslov.

Ne tem področju opravljamo predvsem naslednje storitve:

  • pregled pravnega stanja nepremičnin,
  • priprava pravnih mnenj, pojasnil, predlogov,
  • priprava pogodb o nakupu oziroma prodaji nepremičnin,
  • vpisi v zemljiško knjigo,
  • oblikovanje in vpis etažne lastnine,
  • priprava pogodb o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov,
  • priprava pogodb o ustanovitvi drugih stvarnih pravic na nepremičninah,
  • davčno svetovanje pri prodaji nepremičnin,
  • zastopanje v sporih glede lastninske in drugih stvarnih pravic,...