logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Davčno pravo postaja pomemben spremljevalec vseh vrst pravnih poslov, tako na področju civilnega, kot gospodarskega prava. Vedno bolj se je pri vsaki vrsti posla potrebno zavedati možnih davčnih obremenitev, saj se pretiranemu obdavčenju lahko izognemo le-tako, da ta davek predvidimo in se mu na pravno dopusten način v najvišji možni meri izognemo. Pravilen pristop davčnega eksperta je marsikdaj pripomogel k večjemu neto učinku sklenjenega pravnega posla.

Na področju davčnega nudimo našim strankam zlasti naslednje storitve:

  • davčno svetovanje pri prodaji nepremičnin,
  • davčno svetovanje v postopku statusno-pravnih preoblikovanj gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov,
  • davčno svetovanje pri pravnih poslih razpolaganja s poslovnimi deleži,
  • davčno svetovanje na področju dohodnin (tudi izogibanje dvojnega obdavčevanja) in davka od dohodkov pravnih oseb,
  • davčno svetovanje s področja davka na dodano vrednost,
  • zastopanje v postopkih inšpekcijskih nadzorov in v morebitnih sodnih postopkih,
  • pomoč pri ustanavljanju t.i. off-shore podjetij,…