logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Plačilna nedisciplina je velika težava slovenskega gospodarstva, ki zavira nemoteno opravljanje dejavnosti in gospodarski napredek ter zmanjšuje zaupanje v poslovne partnerje in gospodarski  sistem.

V odvetniški pisarni upnikom svetujemo in zagotavljamo optimalne možnosti izvensodne izterjave in sodne izterjave v izvršilnem postopku na območju Slovenije, Evropske unije  in drugih evropskih držav. V okviru izterjave sodelujemo z detektivi in sodnimi izvršitelji, kar omogoča hitro  in učinkovito  izterjavo obveznosti.

Ker se zavedamo, da je izterjava »izhod v sili«, strankam že pri sklepanju poslov svetujemo o možnostih zavarovanja terjatev ter s tem zmanjšujemo poslovna tveganja.

Sodelovanje na področju izterjave z odvetniško pisarno je tudi stroškovno učinkovito, saj sodišče odvetnikove stroške v izvršilnem postopku naloži v plačilo dolžniku. V okviru postopkov izterjave:

  • opravljamo poizvedbe o dolžnikih in njihovem premoženju;
  • sestavljamo opomine dolžnikom in sodelujemo pri pogajanju in sklepanju izvensodnih in sodnih poravnav;
  • sestavljamo predloge za izvršbo in druge vloge v izvršilnem postopku (predloge za nova izvršilna sredstva, predloge za nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih družb, ugovore, pritožbe, ipd.) ter zastopamo stranke na sodiščih;
  • aktivno usmerjamo izvršilni postopek,…